Menu:

Socknar på Valtorpsbygden

Valtorpsbygden är Södra Kyrketorp och Valtorp socknar.

Karta över Valtorpsbygden

Du kör igenom på väg 46, mellan sträckan Falköping - Skövde. Vid passering av Berga golfbanans infart på väg mot Falköping har du tyvärr redan åkt förbi.

Förr var de egna kommuner, 1952 slogs de ihop med Stenstorp för att 1975 bli del av storkommunen Falköping.

Valtorpsbygden är en gammal jordbruksbygd med lång historia. Runt om finns bevisen att på bygden har människor bebott trakten under en lång tid. Trakten är rik på gånggrifter, ett gemensamt drag som finns över hela Falbygden. Den största industrin i äldre tider var kalkbrottet på Rössberga Gård. Idag finns inget kvar av den verksamheten.

Den andra stora egendomen är Vrangelsholms säteri. Ursprungligen sägs egendomen varit ett jaktslott åt Karl XI. Namnet Vrangelsholm kommer ifrån en tidigare ägarefamilj vid namn Vrangel. Om en av dessa finns en historia som sägs vara sann. En söndag svor Vrangel i kyrkan. Som straff fick han inte komma in i kyrkan förrän han hade byggt till den samma. På höger gavel finns ett årtal från 1700-talet inmurat + namnet Vrangel.