Menu:

Valtorpsbygdens T-shirt

Valtorpsbygdens T-shirt

Bygden Valtorps egna t-shirt. Motivet är från viadukten där tåg, bil och vatten möts, en mötesplats som är speciell för Valtorp och finns på få platser i Sverige. Trycket är gjort från ett fotografi. © Annelie Jonsson

Finns i storlekarna S, M, L, XL och XXL.

Pris 135:-/st, vid leverans tillkommer pack och porto.

 

Boken om Rössberga Säteri

RÖSSBERGA - Säteriet, ägarna och folket som bodde där

Författare: Lars Bägerfeldt

Rossberga

Rössberga säteri har en lång historia vars stora perioder infaller under 1500-talet och de efterföljande seklerna. De säregna personer som man emellanåt finner här, återspeglar såväl de generella trenderna i samhället som helt unika händelser som gick emot sin dåtid. På så vis kan man indela säteriets historia i olika skeden, som omfattar de starka männens tid (1500-tal och 1600-tal), änkornas tid (1700-tal) och döttrarnas tid (1800-tal). Vid sidan av dessa personer har även många andra händelser utspelats här, vilka framskymtar i domböcker, skattelängder, kyrkoböcker och andra tillgängliga källor.

Boken består av: 270 sidor varav 70 med färgbilder, hårda pärmar. Kostnad: 200:- + porto.

Beställ via kontaktformuläret eller kontakta författaren Lars Bägerfeldt på E-post.

 

Från boken

Rössberga Säteri omfattade tidigare även Torestorp och Åbod samt ett flertal torp och backstugor jämte en kvarn, vilka är belägna i Valtorps socken och Segerstads gäll, Gudhems härad i Skaraborgs län som numera ingår i Västra Götalands län, i landskapet Västergötland.

Boken innehåller sex huvudrubriker

  1. Bygden runt Rössberga
  2. Säteriet Rössberga
  3. Ägare och arrendatorer
  4. Bland arbetarna
  5. Sammanfattning
  6. Appendix

Boken börjar på istiden och slutar i nutiden.

Ägarlängden börjar år 1550 med Anna Olofsdotter Stenbock och slutar med dagens ägare Roy & Siv Mannius.

Skrivna källor som har använts är Landskapshandlingar, Jordeböcker, Riksregistratur, Kyrkoböcker, Domböcker och Mönsterrullor.

 

Utgiven på Lars Bägerfeldts förlag, Falköping 2012. ISBN 978-91-88418-15-4