Menu:

Valtorp

De gamla byarna hette Raglås, Torestorp och Åstorp. Holma by räknades endast delvis till Valtorps socken.

1841 gjordes laga skifte i Valtorps by. Åstorps by och övriga gårdar 1862.

Raglås

Första ledet i ordet är antingen genitiv av det fornsvenska mansnamnet Raghalder eller genitiv av kvinnonamnet Raghnhild. Senare ledet är ås. Byn ligger på en höjd.

1546 bestod byn av tre hemman.

Torestorp

Första ledet är genitiv av mansnamnet Thorer, det senare ledet torp med betydelsen nybygge.

1546 bestod byn av ett hemman.

Åstorp

1540 skrevs gårdens namn som Åstatorp. Första ledet är genitiv av mansnamnet Aste. Det senare ledet torp med betydelsen nybygge (samma som Torestorp här ovan).

Källa: Stenstorpsboken av Hugo Sköld