Menu:

Valtorp i Västarvets bildarkiv

Västarvets är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv och finns inom Västra Götalandsregionen. Förr fanns bilderna hos Västergötlands museum i Skara under rubriken Backspegeln.

Här nedan finns några av alla dessa bilder.

Byggnader

Fornlämningar

Landskap

Personer

Rössberga Gård och Kalkbruk

Under rubriken finns även personer som bodde och arbetade på Rössberga.