Menu:

Södra Kyrketorp i Västarvets bildarkiv

Västarvets är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv och finns inom Västra Götalandsregionen. Förr fanns bilderna hos Västergötlands museum i Skara under rubriken Backspegeln.

Här nedan finns några av alla dessa bilder.

Byggnader

Fornlämningar

Personer