Menu:

Valtorpsbor dåtid och nutid

Valtorpsbygden har varit befolkat långa tider. På Rössberga finns det en gånggrift som bevisar detta.

Enligt befolkningsstatistiken har det under följande år bott:

Södra Kyrketorp Valtorp
Årtal Befolkning Befolkning Medellivslängd

1880

264

397

45,27

1890

250

370

48,55

1900

240

372

50,94

1910

219

444

54,53

1920

199

448

55,60

1930

174

512

60,97

1940

166

433

63,76

1950

149

382

68,06

1960

119

291

70,89

1970

94

251

71,73

1980

93

227

72,26

1990

99

240

74,37

2000

76,89

Källor: Demografiska databasen, SCB